"Nie chodzi o to, co robimy, ale ile miłości w to wkładamy."


Matka Teresa z KalkutyJesteśmy kilkuosobową grupą z parafii pw. św. Andrzeja Boboli, starającą się realizować tę sentencję Matki Teresy nawiązując do pięknych ideałów dobroczynności i pomocy bliźnim w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia. Działamy według statutu PZC Diecezji Elbląskiej (statut opublikowany na stronach Caritas Diecezji Elbląskiej www.caritaselblag.pl). Przewodniczącym PZC jest ks. Proboszcz Kanonik Tomasz Baliński.

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej istoty ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Szczególnie zależy nam na krzewieniu i ożywianiu miłości miłosiernej. Przy realizacji poszczególnych zadań wspierają nas szkolne koła Caritas.