Światowy Dzień Chorego 11.02.201711 lutego 2017 roku przypada X X V Światowy Dzień Chorego, święto chrześcijańskie ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku - w 75 rocznicę objawień fatimskich i w I rocznicę zamachu na Jego życie. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo jak i fizycznie i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby.

11 lutego 1984 roku papież napisał list apostolski "Salvifici Doloris" o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, które Jego zdaniem jest częścią tożsamości człowieka, która wzywa go do tego by przerósł samego siebie. Tym samym dojrzewa duchowo i odnajduje zbawczy sens cierpienia wyrażający się w dwóch imperatywach: "czyń dobro cierpieniem" i "czyń dobro cierpiącym". Na każdy dzień chorego Ojciec Święty kieruje orędzie apelując o podjęcie współpracy pomiędzy narodami biednymi i bogatymi, mającej na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. W każdym orędziu Ojciec Święty broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Od kilku lat w naszej parafii w Światowy Dzień Chorego odprawiana jest uroczysta Eucharystia z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. W 2018 roku Światowy Dzień Chorego wypadł w niedzielę, podczas Mszy św. o godz. 10.30 udzielono sakramentu namaszczenia chorych. Po Mszy św. w sali parafialnej można było się ogrzać gorącą herbatą lub kawą oraz zjeść chleb ze smalcem i ogórkiem, a na deser karnawałowe wypieki.


Światowy Dzień Chorego 11.02.2016